GDPR

Upozornění pro návštěvníky a účastníky závodu

Na akci Strnadova třicítka, konané v Růžkových Lhoticích a na trase závodu je pořizována oficiální fotodokumentace.
Svou účastí na této akci to bere každý návštěvník na vědomí a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) souhlasí s tím, že byl poučen o pořizování oficiální fotodokumentace z akce. Tato fotodokumentace bude uložena u Přátelé Strnadovy třicítky, z. s., nám. Dr. Tyrše 13, 257 65 Čechtice, IČ 22903372 (správce údajů).
Zároveň svou účastí uděluje každý návštěvník Přátelům Strnadovy třicítky, z. s., nám. Dr. Tyrše 13, 257 65 Čechtice, IČ 22903372 (správce údajů) souhlas, aby na základě čI. 6 odst. 1, písmo a) nařízení GDPR využilo zmíněnou fotodokumentaci (tj. fotografické a audiovizuální záznamy) za účelem marketingu, propagace na webu, sociálních sítích i tištěných médiích včetně oficiálních a informačních materiálů.


Svou účastí v závodu souhlasí každý účastník závodu se zpracováním svých údajů dle obecných zásad ochrany osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) souhlasí s tím, že byl poučen o zpracování osobních údajů z akce. Tyto osobní údaje budou uloženy u Přátelé Strnadovy třicítky, z. s., nám. Dr. Tyrše 13, 257 65 Čechtice, IČ 22903372 (správce údajů).
Zároveň svou účastí uděluje každý účastník závodu Přátelům Strnadovy třicítky, z. s., nám. Dr. Tyrše 13, 257 65 Čechtice, IČ 22903372 (správce údajů) souhlas, aby na základě čI. 6 odst. 1, písmo a) nařízení GDPR využilo zmíněné osobní údaje (tj. jméno a příjmení, datum narození a mailovou adresu) za účelem marketingu, propagace na webu, sociálních sítích i tištěných médiích včetně oficiálních a informačních materiálů.