Historie závodu

Růžkovy Lhotice, malá vesnička na Podblanicku s necelou stovkou obyvatel, je známa z životopisů Bedřicha Smetany, jehož mládí a prázdninové pobyty připomíná i malá expozice Muzea Podblanicka  ve zdejším zámečku. V několika posledních letech vešlo jméno obce do povědomí českých cyklistů díky závodu zvanému Strnadova třicítka.

Cyklistické závody i jejich vznik mívají různé osudy. Zajímavé jsou i počátky tohoto závodu. Skupina cykloturistů, nebo spíše přátel cyklistiky z Čechtic, se před lety přihlásila na tzv. Machátovu stovku. To byl závod na 100 km z Prahy do vesničky Sněta nedaleko přehrady Želivka, který pravidelně jezdili příznivci snětského Machátova hostince. Ti však nestáli o rozšiřování počtu účastníků, a tak se odmítnutí zájemci rozhodli uspořádat svůj vlastní závod. Veškeré starosti vzal na sebe elektrikář Franta Strnad, člověk, který nikdy aktivně nesportoval, a neměl ani organizační zkušenosti. A přesto dokázal nejen připravit a vyznačit trasu (vede po nefrekventovaných silničkách malebným předhůřím Vysočiny), rozeslat propozice, uskutečnit závod, zpracovat výsledky, ale navíc pro účastníky na návsi u rybníka za doprovodu živé hudby zařídit posezení s občerstvením u opékaného prasátka, což se všem líbí tak, že se část účastníků rozjíždí až za svitu měsíce.

Neopakovatelná atmosféra závodu sem láká každoročně vedle stálých účastníků i neregistrované závodníky z celého Podblanicka, Posázaví, Prahy a různých míst celé republiky. Vedle nich se objevují i registrovaní závodníci, a tak sportovní úroveň každý rok stoupá, i když kamarádský amatérský duch zůstává zachován. Tento závod se postupem doby stal výbornou propagací cyklistiky a sportu vůbec v širokém okolí. Svědčí o tom i zájem diváků.

Problémy s pořádáním 23. ročníku, jejichž příčinou byly spory mezi pořadateli v Růžkových Lhoticích, vedly málem k zániku závodu. Aby byl závod zachován, bylo rozhodnuto přenést start závodu i jeho zázemí na nádvoří zámku Muzea Bedřicha Smetany. Do organizace závodu tak vstupují jako noví činitelé Muzeum Podblanicka a zejména restaurace Lilie v Čechticích, zajišťující v prvém případě kulturnější sociální zázemí závodů, včetně parkování aut, a v druhém případě pak občerstvení závodníků a diváků i následný program po ukončení závodu.

Uvedené změny měly vesměs velmi pozitivní ohlas mezi závodníky i diváky. Problémy s pořádáním 23. ročníku však upozornily na nutnost postavit pořádání závodů na solidní právní základ. Proto došlo v únoru 2011 k založení neziskového občanského sdružení Přátelé Strnadovy třicítky (PST) – viz stanovy OS PST. Věříme, že profesionalizace vedení bude závodu jen ku prospěchu. Vedení závodu uvažuje mj. o zavedení nové kategorie cyklistů tělesně postižených.

Prvním počinem sdružení PST bylo obnovení tradice cyklistických plesů (první čtyři se konaly po prvních ročnících závodu v Čechticích a na Zhoři). Plesu konaného 26. 2. 2011 v příjemném kulturním a hlavně nekuřáckém prostředí restaurace Lilie v Čechticích se zúčastnila stovka nadšených příznivců závodu. Díky sponzorům byl ples úspěšný i finančně, a tak bylo rozhodnuto o jeho každoročním uspořádání v termínu poslední únorové soboty.