Trať závodu

Závod do roku 2014 a znovu od roku 2017 vede po standardní trase: Růžkovy Lhotice – Čechtice – Křivsoudov – Lhota Bubeneč – Studený – Onšov – Košetice – Růžkovy Lhotice – jak naznačuje následující mapka.

Profil tratě

Pro zvětšení klikněte na obrázek

Pro podrobnější znázornění tratě včetně jejího profilu lze užít tento odkaz: Podrobné znázornění tratě

Trať doprovodného dětského závodu na 10 kilometrů

Trasa doplňkového závodu vede po silnici a zpevněné cestě od zámku na Krčma a dále na křižovatku se silnicí Křivsoudov – Studený. Zde se závodníci otáčí a po stejné trase jedou zpět.

Profil tratě

Pro podrobnější znázornění tratě včetně jejího profilu lze užít tento odkaz: Podrobné znázornění tratě

Trať závodu v letech 2015 a 2016

V roce 2015 z důvodu rozsáhlých oprav vozovky na části vynechaných úseků a následně i v roce 2016 (po původních kladných ohlasech některých závodníků) vedl závod po původně provizorně zvolené trase tudy: Růžkovy Lhotice – Krčmy – dále po cyklostezce směrem na Lhotu Bubeneč – přes dálniční most – Děkanovice – Studený – Onšov – Košetice – Růžkovy Lhotice (jak znázorňuje následující mapka). Po provedeném hlasování závodníků k možnosti změnit trasu závodu natrvalo na tuto původně provizorní trať bylo od tohoto záměru organizátory upuštěno, neboť (byť mírně a nikoli zcela jednoznačně) převážily hlasy ve prospěch původní historické trasy (dalším důvodem je i možnost historického srovnání časů, jakkoliv dosahované výsledky ovlivňuje modernizace techniky, lepší kvalita silnic a další faktory). Pro úplnost tedy uvádíme, kudy závod vedl v letech 2015 a 2016: